Správa v technickej oblasti

Vašej nehnuteľnosti bude pridelený technik - správca, ktorý bude základnou kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v záležitostiach technických, prevádzkových a priamo bude zodpovedať za nasledujúcu technicko-prevádzkovú agendu

Kontaktujte nás na

+421 (0)911 420 777

pondelok - piatok
08:00 - 16:00 alebo mailom na

technik1@tall.sk

NAŠE STRÁNKOVÉ DNI:

utorok 8:00 - 12:00

štvrtok 13:00 - 17:00

Kontaktná adresa:
Pestovateľská č. 9
Bratislava - Trnávka

Každá nehnuteľnosť v našej správe má svojho prideleného technika - správcu, ktorý je základnou kontaktnou osobou pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v záležitostiach technických, prevádzkových a priamo zodpovedá za technicko-prevádzkovú agendu.

Technik vykonáva pravidelné obhliadky spravovaného bytového domu, aby zamedzil technické chátranie nehnuteľnosti, zabezpečil poriadok a bepečnosť priestorov.

Taktiež spracovávame zoznam potrebných opráv a údržby na nasledujúci rok. Na základe podnetov od vlasntíkov bytov alebo vlastného pozorovania predkladáme správu o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, kde potom zhodnotíme čerpanie z fondu opráv ako aj iné dôležité skutočnosti.

Na základe požiadaviek od vlastníkov bytov poskytujeme:

 • zariaďovanie a vykonávanie zásahu pohotovostných služieb

 • odstránenie porúch v súlade s požiadavkami na bezporuchovú prevádzku

 • vyhľadávanie chýb, zistení pôvodu, zistení výšky škody a dokumentácia škody

 • kontrola stavu všetkých prevádzkových celkov kontrolnými pochôdzkami

 • pravidelná dokumentácia výsledkov kontrolných pochôdzok

 • vypracovanie servisného plánu

 • pravidelné vykonávanie opatrení ohľadom ošetrovania a čistenia

 • pravidelné kontroly funkčnosti

 • výmeny opotrebovaných dielov za účelom plánovaného stavu a zabráneniu výpadkom zariadenia

 • kontrolu a zabezpečenie  odstraňovania drobných porúch

 • dokumentáciu výsledkov vykonanej údržby

 

kontakt
Kontaktujte nás
Napíšte nám Zavolajte nám